onsdag 28 augusti 2013

ödmjukhet

Ödmjuk blir jag av allt det vackra naturen ger oss...
är ett vackert ord egentligen...

Att vara ödmjuk.
Vad betyder det?

Enligt Wikipedias definition betyder det så här...

"Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar."

Intressant!
Så mycket jag har att lära mig ännu. Att hitta en balanserad självuppfattning tar väl en hel livstid att lära.
Men vi har väl tid? Eller också inte...


Besläktade ord med ödmjukhet - eller ord som belyser ordet lite mera - är följande tre enligt samma källa:

Frid
Anspråkslöshet
Respektfullhet

Frid är väl något som borde synas om jag har den inom mig.
Att känna frid och kunna slappna av och andas är viktigt för välbefinnandet. Ännu viktigare att det får finnas frid emellan oss människor.
Men finns det mellan oss så finns det inom oss...

Anspråkslöshet.
Det var genast ett svårare ord. Att vara anspråkslös.
Då tänker jag på att vara nöjd med det som livet gett mig. Att inte begära så mycket mera än det jag har. Att finna mig i min situation.
Eller vad betyder ordet anspråkslöshet egentligen?

Sen kommer vi till detta med respektfullheten.
Att vara respektfull. Det är väl en form av levnadssätt?
Att visa sig respektfull inför andra. Att visa respekt oberoende av hur den andre tycker och tänker. Inte att jag ska komma i första hand utan låta den andre få vara som han eller hon är...

Respektfullhet.
Det måste ju också betyda att jag visar respekt mot mig själv och min egen kropp.
Att jag inte föraktar den jag är utan högaktar och vördar den jag blivit - med villighet att lära mig ännu mera...

Mycket att tänka på i dag igen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar